ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน

ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน 
ทุกทริปที่เดินทางมาเที่ยว เมืองไซ่ง่อนหรือโฮจินมินห์ จะต้องไำด้มีโอกาสล่องเรือ ทานอาหารค่ำ ฟังเพลง ชมโชว์ โดยเป็นเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น เหมือนเป็นภัตตาคารลอยน้ำ เรือจะใช้เวลา่ล่องตามลำแม่น้ำไซ่ง่อน ชมทัศนยภาพสองฝั่งที่สวยงามยามค่ำคืน ประมาณ 1ชม. บนเรือนอกจากจะมีดนตรีสดแล้ว ยังมีโชว์ การแสดงจากสาวเวียดนามในโชว์ต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน ถือได้ว่าการล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการได้มาเยือน นครโฮจิมินห์