พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่)

วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ เป็นวัดที่ชาวอุบลฯ ให้ความเคารพ ศรัทธา เป็นอย่างมาก ถือเป็นวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระประธานได้แก่ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง ทุกๆ วันสำคัญทางพุทธศานา ชาวอุบลฯ และพุทธสานิกชนทั่วไป นิยมมาทำบุญที่วัดป่าใหญ่ และกราบไหว้ ติดทอง ที่องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง เชื่อกันว่า บนบานขอสิ่งใดมักจะเห็นผล ได้ผลสำเร็จดังตั้งใจ

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง (อินแปลง พระเจ้าใหญ่อินแปง วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง คำว่า “อินแปง” ภาษาไทยอีสาน “แปง” แปลว่า “เฮ็ด ว่า ทำ” ก็หมายความว่า พระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เห็นเป็นมิ่งมงคล ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (เมษายน) ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรมหาชาติชาดกและสรงน้าพระเป็นประจา พร้อมปิดทอง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้