หุ่นกระบอกน้ำ

 

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนามซึ่งได้ผูกพันธ์กับศิลปะการแสดงต่างๆ เช่นเพลงกวานเหาะบั๊กนิง เพลงกาจู่ เพลงแจ่วและการเชิดหุ่นกระบอกน้ำ เป็นต้น ซึ่งมักจะพบเห็นในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำถือเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติทุกๆคนที่มีโอกาสมาเที่ยวฮานอยและได้ชมการแสดงนี้ การแสดงหุ่นกระบอกน้ำเป็นการละเล่นพื้นบ้านโบราณของชาวเวียดนาม มีถิ่นกำเนิดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ฉากเป็นซุ้มที่ตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมเวียดนาม ทำด้วยไม้ไผ่เป็นผืนมู่ลี่กางไว้เรี่ยผิวน้ำ มีหลีบหัวท้ายและกลางให้ตัวหุ่นลอดออกมาโลดแล่น การแสดงแบ่งเป็นชุดๆ เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต การทำมาหากิน ศิลปการละเล่นพื้นบ้านของชาวเวียดนาม

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศิลปประจำชาติของเวียดนาม ในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ไม่กี่คณะแล้ว ซึ่งคณะ Thang Long Water Puppet Theatre เริ่มก่อตั้งและแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ที่กรุงฮานอย ซึ่งโรงละครกระบอกน้ำแห่งนี้สามารถจุผู้เข้าชมการแสดงได้ 500 คน โดยการแสดงหุ่นกระบอกน้ำจะมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อสร้างอรรถรสในการชม โดยตรงกลางเวทีจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ โดยผู้ชักหุ่นกระบอกน้ำจะอยู่หลังฉากโดยหน้าฉากก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยงาม โดยผู้ชักหุ่นกระบอกจะยืนแช่น้ำครึ่งตัว โดยมีผู้ชักหุ่นกระบอกน้ำ 9 คน การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เปิดการแสดงวันละ 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  18.30 น. 20.00 น. และ 21.15 น.  โดยการแสดงรอบละ 1 ชั่วโมง