เขาหามรอง

 “เขาฮามรง” หรือ“เขาหามรอง” (Ham Rong ) เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญ ที่ว่ากันว่าถ้ามาซาปาแล้วไม่ขึ้นไปชมวิวบนเขาลูกนี้ก็เหมือนกับว่ายังมาไม่ถึง

เขาฮามรง ได้ชื่อว่า “เขาปากมังกร” หรือ “เขามังกรอ้าปาก” อันเนื่องมาจากหากเรามองยอดเขาลูกนี้ในมุมที่ใช่ก็จะดูเหมือนหัวตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าปากซึ่งชาวเวียดนามได้เปรียบให้เป็นดังมังกร ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าว่า ด้วยความสวยงามของซาปานับแต่บรรพกาล ทำให้มังกร 2 แม่ลูกลงจากสวรรค์มาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ แต่เที่ยวเพลินจนลืมเวลาปิดของประตูสวรรค์ เมื่อประตูสวรรค์จะปิด 2 มังกรแม่ลูกจึงรีบบินขึ้นไป โดยแม่เสียสละให้ลูกขึ้นประตูสวรรค์ไปก่อน ส่วนแม่คอยอยู่ข้างหลังตามขึ้นไม่ทัน จึงได้อ้าปากร่ำร้องหาลูก ตามลักษณะของธรรมชาติที่ดูคล้ายมังกรอ้าปากและกลายเป็นที่มาของชื่อภูเขาลูกนี้