เมืองซาปา

 “ซาปา” คือเมืองทางเหนือ อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากเมืองหลวง “ฮานอย” 380 กม. มีชายแดนทางเหนือยติดกับประเทศจีน ซึ่งภูมิประเทศส่วนมากเป็นภูเขา มีชมกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมาย เช่น ม้ง และไททรงดำ เป็นต้น ความสำคัญในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ เป็นทางผ่านของแม่น้ำแดงจากประเทศจีนไหลผ่านเวียดนามและออกอ่าวตั๋งเกี๋ย มีประวัติศาสตร์สงคราม การค้าขาย รวมถึงยุคล่าอาณานิคมจากฝรั่งเศส ในยุค 1950 ระหว่างฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีน ในช่วงหน้าร้อน ชาวฝรั่งเศสจะใช้เมืองซาปาเป็นที่พักตากอากาศ เพราะเดือน เม.ย.-มิ.ย. ทางเวียดนามใต้มีอากาศร้อนมาก ทำให้ชาวยุโรปที่มาอยู่ทนไม่ไหว ฉะนั้นเมืองซาปาถือว่าเป็นคำตอบที่ดี เพราะมีอากาศหนาวเย็นสลับฝนตลอดทั้งปี แม้แต่ช่วงฤดูร้อนในเวลากลางคืน อุณหภูมิราวๆ 10 กว่าองศาเท่านั้น