น้ำตกซิลเวอร์

 น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Falls) 

น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน ความสูงของน้ำตกซิลเวอร์นี้ มีทั้งหมด 9 ชั้น