ยอดเขาฟานซิปัน

สำหรับยอดเขาฟานซีปัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,143 เมตร เป็นหินกลุ่มใหญ่ให้ขึ้นไปยืนและมีพีระมิดทำจากสแตนเลสตั้งไว้เป็นสำคัญ เมื่อมายืนอยู่ตรงจุดสูงสุดจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเมฆในทีเดียว ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก