หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนี๊ยก(ดานัง)

 ภูเขาหินอ่อน(Marble Mountains) เวียดนามกลาง

อยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5  ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้อีกชื่อว่า ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า  อดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะ  แต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญเวียดนามภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า  พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น  ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ถุ่ยเซิน  ซึ่งในอดีตชาวจามเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ศาสนาอยู่เช่นเดิม 

สำหรับจุดน่าสนใจในการเที่ยวเวียดนามเพื่อชมภูเขาหินอ่อนแห่งนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณทาง ขึ้นที่มีร้านค้าที่แกะสลักหินอ่อนเป็นลวดลายต่างๆ  ให้เลือกซื้อเลือกชมจากนั้นผ่านบันไดทางขึ้นค่อนข้างชันมายังลานด้านบน มีทางเดินต่อไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองดานังท่ามกลางขุนเขาบริวารน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงาม  ตลอดจนถ้ำที่ดูลึกลับหลายแห่ง  ขากลับแนะนำให้เดินลงอีกด้านหนึ่งเพราะเป็นเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่จุดชมวิว