โรงแรมละอองดาว (เวียงจันทน์)

 โรงแรมละอองดาว (เวียงจันทน์)

ห้องคลาสสิก เตียงแฝด (Classic Twin Bed)

ห้องดีลักซ์ เตียงแฝด (Deluxe Twin Bed)

ห้องคลาสสิก เตียงใหญ่ (Classic Double Bed)

ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่ (Standard Double Bed)                ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin Bed)

ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่(Deluxe Double Bed)

La ong Dao Suite

ห้องน้ำ