โรงแรมเฮืองเจริญ (เวียงจันทน์)

 โรงแรมเฮืองเจริญ (เวียงจันทน์)

ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่ (Standard Double Bed)

ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin Bed)

 ห้องพัก VIP

ห้องพักสำหรับ 3คน พร้อมเครื่องปรับอากาศ (Triple Air Conditioning)