โรงแรมโชคพันคำ (หลวงพระบาง)

โรงแรมโชคพันคำ (หลวงพระบาง)

Double Room (VIP ROOM)

 

Twin Room

 

Double Room