วัดวิชุนราช หรือ วัดหมากโม

วัดวิชุนราช มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากวัดอื่น วัดนี้มีพระธาตุทรงกลมคว่ำซึ่งชาวหลวงพระบางเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาววัดวิชุนราชยังมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบสิบสองปันนาทำให้ วัดนี้มีรายละเอียดต่างจากวัดอื่น

ในความแปลกที่พระธาตุเจดีย์ รูปโค้งมนเหมือนผลแตงโม และ เจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เอง ที่กระทรวงแถลงข่าว และวัฒนธรรมของลาวยกให้มีความสำคัญ ความโดด เด่น ของวัดวิชุนราช แม้เพียงนั่งรถผ่านไปถนนวิชุนราชก็จะแลเห็นเจดีย์รูปแตงโมผ่าครึ่งนี้สะดุดตา และภายในพระอุโบสถของวัดวิชุนราช ด้านหลังของพระประธานมีโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร้างต่างๆ ในหลวงพระบาง เช่น พระพุทธรูปสำริด ไม้จำหลัดลวดลายต่างๆ พระพุทธรูปไม้แกะสลักลงรัก