พระธาตุพูสี หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี  เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่มักจะขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดิน และชมวิวความงามของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพูสี ( ต้องขึ้นบันไดกว่า 328 ขั้น ) ซึ่งบนยอดเขานั้นสามารถมองเห็นทั้งพระราชวังหลวงพระบาง แม่น้ำคาน และอาคารบ้านเรือน