วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ มีเอกลักษณ์แตกต่างจากวัดอื่นๆตรงที่อุโบสถทรงโรงแปลกตา ที่เสาลงรักปิดทองเหลืองอร่ามอย่างสวยงาม ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนับแสนองค์ ซึ่งในช่วงปีใหม่ลาว (เดือนเมษายนของทุกปี) ทางการจะอัญเชิญ พระ บาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง มาไว้ที่ลานด้านหน้าของวัด เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำอีกด้วย