โรงแรมไพถาวร ลาวใต้

  โรงแรมไพถาวร (Phaythavone Hotel) 

ห้องมาตรฐานเตียงใหญ่ (Standard Double Room)

ห้องมาตรฐานเตียงแฝด (Standard  Twin Room )

ซูพีเรีย เตียงใหญ่ (Superior Double Room)

ห้องซูพีเรีย เตียงแฝด (Superior Twin Bed)

ห้องมาตรฐานสำหรับสามท่าน (Standard Triple Room )