โรงแรมแก้วทิพย์ ลาวใต้

  โรงแรมแก้วทิพย์ KeawThip Hotel  

ห้องนอน เตียงเดี่ยว และเตียงคู่

บรรยากาศภายใน

 ห้องน้ำ