โรงแรมจำปา ลาวใต้

  โรงแรมจำปา (Champa Hotel) 

ห้องมาตรฐาน เตียงเดี่ยว (Standard Single Room Only

ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin Room Only)

ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่ (Standard Double Room Only)