ถ้ำติ่ง

ถ้ำติ่ง  (Tam Ting caves) หรือ ถ้าปากอู(Pak Ou Caves) เมืองหลวงพระบาง ลาว

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู หรือ ถ้ำติ่งที่อยู่ปากทางสบอู เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่กลางภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนริมแม่น้ำโขง  ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอู  จุดเชื่อมของแม่น้ำ สองสาย คือแม่น้ำโขง และแม่น้ำอู มาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของ ชื่อ "ถ้าปากอู" แห่งนี้  

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู ประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ ย่อยๆ  คือ

ถ้ำลุ่ม (ภาษาลาว) หรือ ถ้ำล่าง  กับ ถ้ำเทิง(ภาษาลาว) หรือถ้ำบน   โดยถ้ำลุ่ม หรือถ้ำติ่งล่างนั้น จะแยกไปทางขวามือ  มีความสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ  มีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื่นๆ มีหินงอก หินย้อยเล็กน้อย  เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ทำมาจากไม้ ดิน ปูน สัมฤทธิ์ฯ  ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน  มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ  เมื่อตอนค้นพบใหม่มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยเงิน และทองคำ  แต่ถูกลอกออกไปหมด นับแต่นั้นมา ถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพุทธสถานที่สำคัญมากของชาวลาว และชาวหลวงพระบาง โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้ง เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางจะเสด็จไปยังถ้ำติ่ง พร้อมด้วยข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ชาวเมืองหลวงพระบาง ประชาชนทั่วไป จะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบน และถ้ำติ่งล่าง แห่งนี้ จากนั้นจึงไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดปากอู ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับถ้ำติ่ง เพื่อเป็นมหามงคลแก่ชีวิตต่อไป