น้ำตกตาดอีตู้

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลแหลงจากหน้าผาสูง เป็นน้ำตกชั้นเดียว เป็นน้ำตกที่ไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ บริเวณด้านล่างน้ำตกตาดอีตู้แอ่งลึก และไหลลงมาแรง บรรยกาศบริเวณน้ำตกตาดอีตู้มีบรรยากาศร่มเย็น แต่การเดินทางเดินขึ้นต้องเหนื่อยนิดหนึ่ง เพราะเป็นทางลงเขา แต่เป็นบันไดปูนจึงทำให้การขึ้นลงสะดวก