ใบอนุญาตท่องเที่ยว

ก่อนจองทัวร์ควรตรวจสอบให้มั่นใจเสียก่อนว่าบริษัททัวร์นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? บริการดีใหม? มีตัวตนหรือไม่? เพราะทุกวันนี้ทัวร์เถือนเกิดขึ้นเยอะมากและมีการถูกหลอกก็เยอะตามมา ไม่ควรมองแค่ราคาถูกอย่างเดียว ไปเที่ยวควรได้ความประทับใจกลับมา 

    เราได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับรางวัลมาตฐานธุรกิจนำเที่ยว"ระดับดี"2ปีซ้อน ตั้งแต่พ.ศ.2557-2558 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กรมการท่องเที่ยว เป็นเครืองการันตีว่าเราคือบริษัททัวร์จริงและมีคุณภาพ!

รางวัลปี๒๕๕๗-๒๕๕๙