ล่องแพเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ล่องแพเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

ทริป ล่องแพเขื่อนสิรินธร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวันละ2,500บาท จะมีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆดังนี้

 1. ไหว้พระวัดป่าโพธิญาณสาขาวัดหนองป่าพง เป็นวัดสายปฏิบัติร่วมทำบุญ ให้อาหารปลาธรรมชาติให้อาหารลิง
 2. ชมวิวหน้าเขื่อน
 3. หาดทรายขาว(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 4. หินตั่ง ผาช่องลอด(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 5. แซน้อย(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 6. หินรูปหัวใจ(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)

ทริป ล่องแพเขื่อนสิรินธร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวันละ2,500บาท จะมีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆดังนี้

 1. ชมวิวหน้าเขื่อน
 2. หาดทรายขาว(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 3. หินตั่ง ผาช่องลอด(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 4. แซน้อย(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)

ทริป ล่องแพเขื่อนสิรินธร นอนเกาะ ตกปลา เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติค้างคืนบนเกาะ

กางเต้น คืนละ5,000บาท (อุปกรณ์ลูกค้าเตรียมมาเอง)

วันแรก

เช้า : รับคณะ ล่องไปที่เกาะ ตั้งเต้นท์ หลังจากนั้นออกล่องแพต่อตามโปรแกรม

 1. ชมวิวหน้าเขื่อน
 2. หาดทรายขาว(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 3. หินตั่ง ผาช่องลอด(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 4. แซน้อย(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)

เย็น พาคณะเข้าเกาะพักผ่อนอิสระ โดยแพจะจอดที่เกาะและเปิดเครื่องปั่นไฟถึง 4ทุ่ม และมีเจ้าหน้าที่แพดูแลตลอดการพักผ่อน

วันที่สอง

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

07.00 น.  เก็บสัมพาระออกเดินทางกลับ

08.30 น. ส่งคณะกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าล่องแพเขื่อนสิรินธร

วันละ1รอบเวลา09.00-16.00น.ราคารอบละ2,500บาทแถมน้ำแข็ง2กระสอบครับ

ในแพมีจาน แก้วน้ำ ชาม ช้อน อุปกรณ์ทำครัว ถ่าน เตาต้ม เตาย่าง ครก สาก มีด เขียง

1ลำไม่เกิน20ท่าน

**พิเศษล่องเรือชมวิว ตกปลา หาหมายเขื่อนสิรินธร 1ลำนั่งได้4-6ท่าน พร้อมใต๋

แบ่งเป็น2รอบละ1,000บาท

เช้าเวลา 6.00 น.-14.00 น.(กระสูบ,ช่อน,ชะโด,ข้างกระชังปลา)

เย็นเวลา 14.30 น.-20.00 น.(กระสูบ,ช่อน,ชะโด,ข้างกระชังปลา,หมายหน้าดิน)

เลยเวลาคิดช.ม.100บาท