เปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

LAO_01PG

ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

ทัวร์หลวงพระบาง พัก 4 ดาว เที่ยวเมืองมรดกโลก สการะพระบางอันศักดิ์สิทธิ์ วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี น้ำตกกวางสี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้น พิเศษ! รับชุดเสริมบารมี ฟรี!

11900 /Pcs.