ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO สกีรีสอร์ท NO FREEDAY โปรแกรม 5วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO สกีรีสอร์ท NO FREEDAY โปรแกรม 5วัน 3 คืน

ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ฟูจิชั้น 5 สนุกสนานที่ลานสกีเยติ หรือ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุต