ทัวร์จีน ทัวร์สิบสองปันนา

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน (CZ)
ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน (CZ)

นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซานระเบียงแก้ว ประตูสวรรค์ เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน)
ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน)

ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน) เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง ทัวร์สิบสองปันนา ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง

ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน-5คืน
ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน-5คืน

เชียงราย ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน5คืน เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง ทัวร์สิบสองปันนา ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง