ทัวร์จีน ทัวร์สิบสองปันนา

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน (WE)
ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน (WE)

ทัวร์จีนราคาถูก ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน (WE) ตื่นตากับสะพานแก้วลอยฟ้า จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6วัน5คืน (CZ)
ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6วัน5คืน (CZ)

นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซานระเบียงแก้ว ประตูสวรรค์ เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน)
ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน)

ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน) เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง ทัวร์สิบสองปันนา เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง

ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน-5คืน
ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน-5คืน

เชียงราย ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน5คืน เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง ทัวร์สิบสองปันนา ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง