โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

 เที่ยวลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ

เพลิดเพลินกับป่าเขียวชอุ่มของเมืองปากซอง กับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของลาวใต้

และกิจกรรมแอดเวเจอร์(Adventuer Tour) สุดมันส์สุดท้าท้าย ณ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง

(สำหรับท่านทีมีร่างกานสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้น)

พร้อมกิจกรรมใหม่! โรยตัวพิชิตตาดขมึดพิชิต! ความสูงของยอดน้ำตกตาดฟาน

สัมผัสบรรยากาศเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos 4 วัน 3 คืน

วันทีหนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก ปากเซ ตาดฟาน-ตาดเยือง-ปากซองไอซ์แลนด์-ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( B/L/D )

07.00 น.รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี เก็บสัมพาระขึ้นรถแวะรับประทานอาหารเช้าที่สามชัยกาแฟ อิ่มท้องแล้วออกออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ถึง ด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น ข้าม แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง

10.30 น.ถึงน้ำตกตาดฟานเตรียมความพร้อมทดสอบเครื่องมือและวิธีใช้ พร้อมแล้วลุยกับ สลิงเส้นแรกความยาว470 เมตร สูง 220 เมตร เป็นเส้นที่ยาวที่สุด และสูงที่สุด ในยกแรก มีทั้งหมด 4 เส้นและเดินอีก177 ขั้น

11.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ตาดเยือง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่น้ำตกตาดเยืองหลังอาหารอิสระ ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจหรือจะเล่นน้ำคลายร้อนจากสายน้ำภูเทวดาที่ใสสะอาดและเย็นเจี๊ยบ จนได้เวลาสมควร ออกเดินทางต่อสู่จุดสูงสุดของเมืองปากซอง

14.00 น. ถึงจุดสูงสุดของเมืองปากซองนำคณะชมไร่กาแฟ ที่ ปากซองไฮแลนด์ แตะเส้นขอบฟ้า ลิ้มลองรสชาติกาแฟสดๆจากไร่พร้อมเก็บภาพอันสวยงามจนได้เวลาสมควรเข้าที่พัก