โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

 เที่ยวลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ

เพลิดเพลินกับป่าเขียวชอุ่มของเมืองปากซอง กับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของลาวใต้

และกิจกรรมแอดเวเจอร์(Adventuer Tour) สุดมันส์สุดท้าท้าย ณ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง

(สำหรับท่านทีมีร่างกานสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้น)

พร้อมกิจกรรมใหม่! โรยตัวพิชิตตาดขมึดพิชิต! ความสูงของยอดน้ำตกตาดฟาน

สัมผัสบรรยากาศเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos 4 วัน 3 คืน

วันทีหนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก ปากเซ ตาดฟาน-ตาดเยือง-ปากซองไอซ์แลนด์-ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( B/L/D )

07.00 น.รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี เก็บสัมพาระขึ้นรถแวะรับประทานอาหารเช้าที่สามชัยกาแฟ อิ่มท้องแล้วออกออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ถึง ด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น ข้าม แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง

10.30 น.ถึงน้ำตกตาดฟานเตรียมความพร้อมทดสอบเครื่องมือและวิธีใช้ พร้อมแล้วลุยกับ สลิงเส้นแรกความยาว470 เมตร สูง 220 เมตร เป็นเส้นที่ยาวที่สุด และสูงที่สุด ในยกแรก มีทั้งหมด 4 เส้นและเดินอีก177 ขั้น

11.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ตาดเยือง

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงที่น้ำตกตาดเยืองหลังอาหารอิสระ ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจหรือจะเล่นน้ำคลายร้อนจากสายน้ำภูเทวดาที่ใสสะอาดและเย็นเจี๊ยบ จนได้เวลาสมควร ออกเดินทางต่อสู่จุดสูงสุดของเมืองปากซอง

14.00 น. ถึงจุดสูงสุดของเมืองปากซองนำคณะชมไร่กาแฟ ที่ ปากซองไฮแลนด์ แตะเส้นขอบฟ้า ลิ้มลองรสชาติกาแฟสดๆจากไร่พร้อมเก็บภาพอันสวยงามจนได้เวลาสมควรเข้าที่พัก

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นหลังอาหารพักผ่อนตามอัทยาศัย

วันทีสอง : ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos (B/L/D )

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่เย็นสดชื่นบริสุทธิ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารอิสระยามเช้าจะออกกำลังกาย เดินเล่น หรือชมตลาดพื้นเมืองยามเช้าตามอัทยาศัย จนได้เวลาสมควรเก็บสัมพาระ เตรียมตัวเดินทาง(ควรแยกชุดที่จะนำเข้าไปZipline ออกจากกระเป๋าใหญ่ที่จะฝากไว้บ้านหนองหลวง)

10.00น. ขึ้นรถของTree Top สู่ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที

12.00น.ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย Adventure laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร แวะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง

15.00 น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการ ผจญภัย อาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines

1. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

2. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร

3. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร

4. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร

5. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร

6. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่ สุดในลาว

7. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร

8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้งระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม การโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่ง บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้ Jungle Hotel

18.00น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ปากซอง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos - ปากเซ (B/L/D)

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

08.00 .   เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิโหน สลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U Skywalkจะเดินข้ามทีละเส้น หรือเลือกเป็นกิจกรรมโรยตัวลงจากยอดน้ำตกตาดขมึด Abseiling กับความสูงที่ท่านเลือกเองได้(แล้วแต่สมัครใจไม่ได้บังคับ) จะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos

1. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร

2. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

3. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร

4. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

5. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร

6. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

เพิ่ม      Zip-Line โหนสลิง ยาว 283 เมตร

เพิ่ม      Zip-Line โหนสลิง ยาว 250 เมตร

เพิ่ม      Zip-Line โหนสลิง ยาว 100 เมตร

7. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7ยาว 450 ม. สูง100 ม. ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ

8. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร

9. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร

10. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์ หลังรับประทานอาหาร ออกเดินเท้าในป่า สู่ น้ำตกตาดตาเก็ดตาดตา เก็ด หุบเหวน้ำตกขนาดยักษ์ที่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูงเป็นร้อยๆ เมตร.... เป็นน้ำตกตาดที่ยังใหม่และบริสุทธิ์ต่อสายตาคนเดินทาง หลบซ่อนอยู่กลางป่าดงลึกบนที่ราบสูงบอละเวน เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตกตาดตัวนี้ เดินเท้าต่อ ถึงน้ำตกตาดน้อยห้วยหินแดงจุดนี้น้ำท่าบริบูรณ์เพราะอยู่ติดลำห้วยเล่นน้ำ อาบน้ำกันได้อย่างสบาย อิสระคณะเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย ได้เวลา กลับโดย Zip-Line โหนสลิง กลับทั้งหมด 4 เส้น

11. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร

12. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร

13. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร

14. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (6) จากนั้นเข้าที่พัก ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : ปากเซ ตลาดดาวเรือง -ด่านช่องเม็ก – สนามบิน จ.อุบลฯ (B/L/-)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม สนุกต่อวันสุดท้าย กับ กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos โดยมีปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่หมู่บ้านหนองหลวง

11.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ครึ่ง

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ บ้านหนองหลวง ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมือง ปากเซ

14.00 น. ถึงเมืองปากเซ แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลาออกเดินทางกลับ

15.00 น. ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับ สู่ เมืองอุบลฯ

(*โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคหัวใจ, โรคความดัน, และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos *)

สิ่งที่ควรเตรียมไป

สัมภาระ ส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค , รวมทั้งคนรู้ใจ

 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง จ.อุบลราชธานี

จำนวน

   2 ท่าน

3 ท่าน

4-6 ท่าน

7-10 ท่าน

11-13 ท่าน

14-16 ท่าน

ราคา/ท่านละ

 

         

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว

 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ

 • ค่าที่พัก 2 คืน บ้านต้นไม้ Jungle Hotel

 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ

 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง

 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก

 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ

 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ

 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง

ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

* ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

ชมคลิปจากอนุวัต จัดให้(ตาดฟาน)คลิ๊ก! http://www.bugaboo.tv/watch/327885

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกมทัวร์ 3 น้ำตก ตาดผาส้วม ตาดเยือง และกิจกรรมสุดมันส์ zipline ที่น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว !! ทัวร์ลาวใต้ สุดคุ้มมมม

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! ป่าเขียวเมืองปากซอง ธรรมชาติสวยงามของ ทัวร์ลาวใต้ และ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์ ณ บ้านหนองหลวง

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

แอดเวนเจอร์ลาวโหนสลิงสู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 100 ม. ปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder สูง 35 ม.ชมปราสาทหินวัดพู

AdventureZip-lineing 3days 2nights

AdventureZip-lineing 3days 2nights

Adventure.. laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ลาว

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซสนามมาตรฐาน 18 หลุม กับดัก อุปสรรค ตีขึ้นเนิน สวิงลงหน้าผา ความคดเคี้ยวเลี้ยวลด มุมหลอกตา โดยทีมผู้ออกแบบ Sports & Recreations