ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวฮานอย เที่ยวฮาลอง ไปรถกลับเครื่อง 5วัน4คืน

 เที่ยวเวียดนามเหนือ

เยือนเมืองหลวงฮานอย..ล่องเรือมรดกโลกฮาลองเบย์

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ไปรถ-กลับเครื่อง 5 วัน 4  คืน

วันแรก   :  จ.นครพนม - วินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์
05.30น. คณะเดินทางถึง จ.นครพนม เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวอาบน้ำ  รับประทานอาหารเช้า(1)
  ที่โรงแรมวิวโขง  แล้วออกเดินทางข้ามแม่น้ำโขง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.นครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 สู่ประเทศลาว ที่แขวงคำม่วน ขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ตามเส้นทางหมายเลข 8 ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินชมความงามของธรรมชาติของ ป่าหินปูน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบรูปทรงต่างๆ ผ่านภูผาม่าน ประติมากรรมธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  ภูเขาหินปูนยอดแหลมคมชูเด่น มากมายหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการ อาเซียน  ได้บันทึกไว้ให้เป็น ป่าอัศจรรย์ ที่ควรค่าแก่การศึกษา
12.00น. แวะรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางที่ ร้านอาหารโอรี่วัน  เมืองหลักซาว (2)
  แล้วเดินทางต่อ ถึง จุดผ่านแดน ลาว-เวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านน้ำพร้าว เข้าสู่ ด่านเวียดนามที่ ด่านเกาแจว  มุ่งหน้าสู่ เมืองวินห์ แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นโฮจิมินห์วีระบุรุษของชาวเวียดนาม ที่จัตุรัสโฮจิมินห์ เข้าที่พัก
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (3) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองวินห์ - เมืองนิงบิงห์ - เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืน
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(4) แล้วออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง
  ตามเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวชนบทของเวียดนาม ที่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตามเส้นทางผ่านหลายตัวเมืองเห็นสภาพการขยายตัว และการพัฒนา หลากหลายอย่างน่าศึกษา
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่ร้านอาหาร เมืองนิงบิงห์ ติดกับเมืองฮาลองบก เมืองทะเลแห่งภูเขาหินปูน
  มีรูปร่างแปลกตา และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ราคาถูก แล้วออกเดินทางต่อ จะผ่าน เมืองไฮฟอง เมืองท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม มีโรงงานถ่านหิน โรงงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมมากมาย
18.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองฮาลอง  รับประทานอาหารเย็นที่ HONGKONG RESTAURANT (6)
  ต่อด้วยการย่อยอาหารด้วยการช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน เมืองฮาลอง ใกล้ที่พัก มีสินค้ามากมายมาจากหลายแห่งมาวางขาย ให้เลือกซื้อ หรือ อาทิ สร้อยไขมุก ชุดอ๋าวใหญ่ ตุ๊กตาประดิษฐ์ รองเท้า กระเป๋า ของฝากของที่ระลึกมากมาย หรือเดินย่ำราตรีก่อนเข้าที่พัก CONG DOAN HALONG HOTEL (ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  :  เมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง - เมืองฮานอย - ทะเลสเบคืนดาบ เชิดหุ่นกระบอกน้ำ
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(7)ที่โรงแรม เก็บสัมภาระพร้อมออกดินทาง
  ไปถ่ายรูปหมู่ที่สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเวียดนามไว้เป็นที่ระลึก แล้วขึ้นรถสู่ท่าเรือที่ ท่าเรือฮ่งไก เพื่อเดินทางไปชม อ่าวฮาลอง เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นงดงาม ยิ่งนัก  นำท่านสู่อ่าวฮาลอง จอดแวะให้เข้าชมถ้ำหินปูนที่มี ความสวยงามมีชื่อว่า เทียนซุง หรือ ถ้ำวังสวรรค์    รูปหินงอกหินย้อยหลากหลายแล้วแต่จะจินตนาการ    ออกจากถ้ำ ลงเรือต่อ ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดระจายอยู่นับกว่า พันเกาะ ผ่านเกาะสุนัข แวะ กระชังปลาทะเลสด วนรอบ เขาไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง 
11.00น.  รับประทานอาหาร ทะเลสดๆบนเรือ(8)  เข้าชมและเลือกซื้อไข่มุกแท้ ก่อนออกเดินทางมุ่ง
  สู่กรุงฮานอย  ถึงกรุงฮานอย แวะช้อบปิ้งที่ตลาด โด่ซ่วน
17.00น. รับประทานอาหาร ( 9 )  เดินชมทะเลสาบ โฮหว่านเกี๋ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ
  รายล้อมด้วยต้นไม้ดอกสวยงาม   มองเห็น หอคอยเต่า โดดเด่นกลางน้ำ ผ่าน สะพานเทฮุก สีแดงสดใส   พอได้เวลาเข้าชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกใต้น้ำ ศิลปะประจำชาติของเวียดนาม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก การประกวดนานาชาติ ที่หาชมได้ยากยิ่ง  เข้าที่พัก  VIETNAM TRADE UNION HOTEL
วันที่สี่ :  ฮานอย - กรุงเทพมหานคร
06.30น. อรุณสวัสดอตอนเช้า   รับประทาน อาหาร(10)  ออกเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์(BADINH) ตรงไป 
  สุสานท่านโฮจิมินท์ โดดเด่นบนถนน  เดียนเบียนฟู ก่อนเดินไปด้านหลัง ถ่ายรูปทำเนียบ ประธานาธิบดีบ้านพักท่านโฮจิมินท์ แล้วเดินต่อไป วัดเสาเดียว ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 10 กร เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  กล่าวถึงวีระบุรุษของชาวเวียดนาม   เข้าชม วิหารวรรณกรรม (VAN MEU) และมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ที่สร้างพร้อมกรุง  ฮานอย  ผ่านประตูกำแพงใหญ่ ได๋แถงห์โมน  สัญลักษณ์ของกรุงฮานอย   
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ไทย เวียดนาม (11 )    ถึงเมืองหลวงฮานอย  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร
  เราจะได้ชมบันทึกของสงครามเพื่ออิสรภาพ การรวมชาติของเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศส ที่ เดียนเบียนฟู มีการ ฉายภาพยนตร์ ขาวดำ สงคราม ยุทธการยึดไซง่อน พากย์ภาษาไทย มีรถถังคันสำคัญที่บุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีวันที่กรุงไซง่อน  แตก ด้านนอกอาคารมีลานกว้าง จัดแสดงปืนใหญ่ของสหรัฐที่ส่งมาช่วยฝรั่งเศส ซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B 52 ถูกเครื่องบิน มิก 21 ยิงตก ซากลูกระเบิด รถถัง ปืนต่อสู้อากาศยาน
18.00น. รับประทานอาหาร(12) แบบบุฟเฟห์ที่ SEN RESTAURANT
21.25น.  เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบิน NOIBAI เทียวบินที่ TG 565 ของ การบินไทย  
  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กลับโดยสวัสดิภาพ
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่  สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย 
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,ยารักษาโลก,รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตรานี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
- ค่าที่พัก 4 คืน  -ค่าอาหาร จำนวน 12 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการและค่าเข้าชมสถานที่
- บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาลและหมวก
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่รวมค่า วีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ)
- บริการเสริมพิเศษวงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง

- หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 084-513-5577, 087-870-6510, Lao 020-535-5738 fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email - aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ

ในการจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามเหนือ มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง