ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง

                                                                          

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก เว้ ฮอยอัน ถ้ำฟองยา
@ เว้...พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์
@ ฮอยอันเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง
@ มหัศจรรย์ถ้ำฟองยาล่องเรือชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์
@ สุดยอดกับปฏิมากรรมหินงอกหินย้อยที่ยังมีชีวิต

โปรแกรม ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง  :  มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดงเหย
06.00น. คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1)
  นที่โรงแรมพลอยพาเรด ก่อนออกเดินทางสู่ด่านมุกดาหาร ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสูสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 เข้าสู่แขวงสะหวันนะเขตไกด์สาวลาวให้การต้อนรับเก็บสัมภาระ  เปลี่ยนรถเป็น รถวีไอพี 45 ที่นั่ง มีทั้งทีวี คาราโอเกะ ตู้เย็น และน้ำร้อนๆเอาไว้เสริฟ ชา กาแฟ  แล้วออกมุ่งหน้าสู่ชายแดนเวียดนาม ด้วยเส้นทางเขตเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9 ชมบรรยากาศ ข้างทางของสปป.ลาว ในวันนียังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารนางเห่ย(2)ที่บริเวณชายแดนลาวด่านแดนสวรรค์
  ผ่านพิธีการข้ามด่านสู่เวียดนามกลางที่ด่านลาวบาวเวียดนาม เก็บภาพประทับใจ และชิมลางช็อบปิ้งที่ดิวตี้ฟรีเล็กๆที่ด่านเวียดนามมีทั้ง ขนม ช็อกโกแลต เหล้า โดยเฉพาะเหล้าจักรพรรดิ์มิ่งหม่าง และขาดไม่ได้คือกาแฟG7ที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ก่อนออกเดินทางสู่เมืองกวางบินระยะทางประมาณ 200 กม. ผ่านบ้านชนเผ่าเวียดนาม สะพานแขวนดั๊กลอง แล่นไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินห์เคยใช้ส่งเสบียงสู้รบกับอเมริกา เข้าชม ถ้ำฟองยา 1ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5 ถึงท่าเรือ ล่องเรือไปตามแม่น้ำซอม น้ำใสไหลเย็นกับทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สลับสับซ้อนให้ได้ถ่ายรูปกันแบบจุใจสามารถชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำของชาวเวียดนาม ถึงปากถ้ำเรือจะค่อยๆพายพาท่านล่องเข้าไปในถ้ำ ท่านจะได้พบกับความงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมีหินงอกหินย้อยมีรูปร่าง ประหลาดกว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ แล้วแต่จะจินตนาการ สมควรยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเชื่อคำล่ำลือว่าสวยงามที่สุดของเวียดนาม เก็บภาพประทับใจ...กลับสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) เข้าพักโรงแรม SAIGON QUANGBINH หรือเทียบเท่า
วันที่สอง :  เมืองดงเหย-เว้-ดานัง
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ระหว่างทางแวะชม อุโมงค์วินม็อกซ์ มีความยาวกว่า 1 กม. มีประตูทางออกกว่า 13 ทาง ซึ่งชาวเวียดนามได้ขุดเป็นหลุมหลบภัยช่วงสงคราม ข้างในสามารถบรรจุคนได้นับพันคน ดูแล้วกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นจนสามารถบังตาข้าศึกได้ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางต่อ ท่านจะได้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง เป็นจุดแบ่ง เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ช่วงสมัยสงคราม จะมีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้น พร้อมเรื่องราวและร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์...ออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่เมืองเว้ เข้าเยี่ยม ชมพระราชวังดายโน้ย หลังสิ้นสุด
  ราชวงศ์เหงียน สามารถมองเห็นป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทยฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ พร้อมเรื่องรวมและประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหงียน หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ่องเต้ฮองเฮา หรือชุดสนมเอก (อัตตราค่าบริการท่านละ 100 บาท) ร่วมเก็บภาพที่ระลึก ออกเดินทางต่อสู่เมืองดานัง ท่านจะได้ลอดอุโมงค์ฮายเวิ่น เป็นอุโมงค์ที่มีความทันสมัยที่สุดและยาวที่สุดในเวียดนาม(6.28กม.) คณะเดินทางถึงเมืองดานัง เมือท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(6) เข้าที่พัก ดานังริเวอร์ไซด์ Danang Riverside Hotel หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม     :     ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เว้-สุสานไคดิงห์
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 เป็นเมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอดีตในฐานะเป็นเมืองทางผ่านไป มาระหว่างจีนกับอินเดีย และอาหรับ ในสมัยจามปา คณะเดินทางถึง เมืองฮอยอัน (เมืองฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกไม่อนุญาตให้นำรถเข้าได้ ทุกท่านต้องเดินเข้าชม) นำคณะเดินท่องเที่ยว ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความเคารพนับถือ แล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลักมีหลังคาทรงกระดองปูจุดเด่นเมืองฮอยอัน ชม สะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไหลเวียน เป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน ร่วมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากราคาถูกมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภา ภาพเขียน ฯลฯ ...เดินทางต่อที่ หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื้อก หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ส่งจำหน่ายทั่วโลก ราคาถูก เลือกซื้อตามอัธยาศัย ได้เวลาออกเดินทางกลับเมืองเว้
12.00 น. รับประทานอาหารเที่่ยง(8) ที่หาดลังโก อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ออกเดินทางต่อ
15.00น. คณะเดินทางถึงเมืองเว้ นำคณะเข้าชม สุสาน KHAI DINAH ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ
  ที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ ตลาดดงบา เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามกลางมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก ซื้ออย่างมากมาย
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9) ได้เวลานำคณะสู่ท่าเรือ นั่งเรือมังกรชมแม่น้ำหอมหรือ 
  แม่น้ำซงเฮือง ดูทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า พร้อมชมการแสดงดนตรีโบราณ มรดดกโลก กาเว้ บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก Green hue hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ :   ดงเหย-ลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) พร้อมเก็บสัมภาระออกเดินทางไปชม
  วัดเที่ยนมู่ เป็นวัดที่แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า มี เจดีย์สูง 7 ชั้น สูงเด่น พร้อมด้วยเรื่องเล่าและประวัติอีกมากมาย ออกเดินทางกลับตามเส้นทางสายโฮจิมินห์มุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวบาว
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตราคารเซโปน ด่านลาวบาว เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดปลอดภาษี
  เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีสินค้าต่างประเทศมากมาย..ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านลาวสู่เมืองสะหวันนะเขต ออกเดินทางต่อสู่แขวงสะหวันนะเขต
17.30น. คณะเดินทางถึงแขวงสะหวันนะเขต อำลา ทัวร์เวียดนามกลาง ข้ามสะพานมิตรภาพ
  ไทยลาว 2 ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองมุกดาหาร รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารเมืองมุก ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน...
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่ สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,ยารักษาโลก,รวมทั้งคนรู้ใจ

ราคาโปรดสอบถามอีกครั้งค่ะ

* นอนเดี่ยวเพิ่มคนละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 12 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- ค่ารถยนต์ส่ง อ.เมืองมุกดาหาร – รับ อ.เมืองมุกดาหาร
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง

-หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 084-513-5577, 087-870-6510, Lao 020-535-5738 fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email - aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามกลาง

ใน การจอง ทัวร์เวียดนาม ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามกลาง มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

ใบจองทัวร์เวียดนามกลาง  

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้.วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม,เมืองดานัง..เมืองท่าอันดับสี่,ฮอยอัน..เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น,วัดเทียนหมู่,ช็อบปิ้งแบบจุใจที่..ตลาดดองบา

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM เที่ยวครบทุกไฮไลท์

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 07-12 กรกฎาคม 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน ช็อบปิ้งตลาดฮาน