ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก เว้ ฮอยอัน ถ้ำฟองยา
@ เว้...พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์
@ ฮอยอันเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง
@ มหัศจรรย์ถ้ำฟองยาล่องเรือชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์
@ สุดยอดกับปฏิมากรรมหินงอกหินย้อยที่ยังมีชีวิต

โปรแกรม ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง  :  มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดงเหย
06.00น. คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1)
  ณ ที่โรงแรมพลอยพาเรด ก่อนออกเดินทางสู่ด่านมุกดาหาร ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสูสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 เข้าสู่แขวงสะหวันนะเขตไกด์สาวลาวให้การต้อนรับเก็บสัมภาระ  เปลี่ยนรถเป็น รถวีไอพี 45 ที่นั่ง มีทั้งทีวี คาราโอเกะ ตู้เย็น และน้ำร้อนๆเอาไว้เสริฟ ชา กาแฟ แล้วออกมุ่งหน้าสู่ชายแดนเวียดนาม ด้วยเส้นทางเขตเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9 ชมบรรยากาศ ข้างทางของสปป.ลาว ในวันนียังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารนางเห่ย(2)ที่บริเวณชายแดนลาวด่านแดนสวรรค์
  ผ่านพิธีการข้ามด่านสู่เวียดนามกลางที่ด่านลาวบาวเวียดนาม เก็บภาพประทับใจ และชิมลางช็อบปิ้งที่ดิวตี้ฟรีเล็กๆที่ด่านเวียดนามมีทั้ง ขนม ช็อกโกแลต เหล้า โดยเฉพาะเหล้าจักรพรรดิ์มิ่งหม่าง และขาดไม่ได้คือกาแฟG7ที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ก่อนออกเดินทางสู่เมืองกวางบินระยะทางประมาณ 200 กม. ผ่านบ้านชนเผ่าเวียดนาม สะพานแขวนดั๊กลอง แล่นไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินห์เคยใช้ส่งเสบียงสู้รบกับอเมริกา เข้าชม ถ้ำฟองยา 1ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5 ถึงท่าเรือ ล่องเรือไปตามแม่น้ำซอม น้ำใสไหลเย็นกับทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สลับสับซ้อนให้ได้ถ่ายรูปกันแบบจุใจสามารถชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำของชาวเวียดนาม ถึงปากถ้ำเรือจะค่อยๆพายพาท่านล่องเข้าไปในถ้ำ ท่านจะได้พบกับความงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมีหินงอกหินย้อยมีรูปร่าง ประหลาดกว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ แล้วแต่จะจินตนาการ สมควรยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเชื่อคำล่ำลือว่าสวยงามที่สุดของเวียดนาม เก็บภาพประทับใจ...กลับสู่ที่พัก
18.30น. รับประทานอาหารเย็น (3) เข้าพักโรงแรม SAIGON QUANGBINH หรือเทียบเท่า
วันที่สอง :  เมืองดงเหย-เว้-ดานัง
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ระหว่างทางแวะชม อุโมงค์วินม็อกซ์ มีความยาวกว่า 1 กม. มีประตูทางออกกว่า 13 ทาง ซึ่งชาวเวียดนามได้ขุดเป็นหลุมหลบภัยช่วงสงคราม ข้างในสามารถบรรจุคนได้นับพันคน ดูแล้วกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นจนสามารถบังตาข้าศึกได้ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางต่อ ท่านจะได้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง เป็นจุดแบ่ง เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ช่วงสมัยสงคราม จะมีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้น พร้อมเรื่องราวและร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์...ออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่เมืองเว้ เข้าเยี่ยม ชมพระราชวังดายโน้ย หลังสิ้นสุด
  ราชวงศ์เหงียน สามารถมองเห็นป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทยฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ พร้อมเรื่องรวมและประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหงียน หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ่องเต้ฮองเฮา หรือชุดสนมเอก (อัตตราค่าบริการท่านละ 100 บาท) ร่วมเก็บภาพที่ระลึก ออกเดินทางต่อสู่เมืองดานัง ท่านจะได้ลอดอุโมงค์ฮายเวิ่น เป็นอุโมงค์ที่มีความทันสมัยที่สุดและยาวที่สุดในเวียดนาม(6.28กม.) คณะเดินทางถึงเมืองดานัง เมือท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(6) เข้าที่พัก Danang Riverside Hotel หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม     :     ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เว้-สุสานไคดิงห์
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 เป็นเมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอดีตในฐานะเป็นเมืองทางผ่านไป มาระหว่างจีนกับอินเดีย และอาหรับ ในสมัยจามปา คณะเดินทางถึง เมืองฮอยอัน (เมืองฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกไม่อนุญาตให้นำรถเข้าได้ ทุกท่านต้องเดินเข้าชม) นำคณะเดินท่องเที่ยว ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความเคารพนับถือ แล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลักมีหลังคาทรงกระดองปูจุดเด่นเมืองฮอยอัน ชม สะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไหลเวียน เป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน ร่วมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากราคาถูกมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภา ภาพเขียน ฯลฯ ...เดินทางต่อที่ หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื้อก หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ส่งจำหน่ายทั่วโลก ราคาถูก เลือกซื้อตามอัธยาศัย ได้เวลาออกเดินทางกลับเมืองเว้
12.00น. รับประทานอาหารเที่่ยง(8) ที่หาดลังโก อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ออกเดินทางต่อ
15.00น. คณะเดินทางถึงเมืองเว้ นำคณะเข้าชม สุสาน KHAI DINAH ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ
  ที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ ตลาดดงบา เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามกลางมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก ซื้ออย่างมากมาย
18.30น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9) ได้เวลานำคณะสู่ท่าเรือ นั่งเรือมังกรชมแม่น้ำหอมหรือ 
  แม่น้ำซงเฮือง ดูทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า พร้อมชมการแสดงดนตรีโบราณ มรดดกโลก กาเว้ บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก Green hue hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ :   ดงเหย-ลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) พร้อมเก็บสัมภาระออกเดินทางไปชม
  วัดเที่ยนมู่ เป็นวัดที่แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า มี เจดีย์สูง 7 ชั้น สูงเด่น พร้อมด้วยเรื่องเล่าและประวัติอีกมากมาย ออกเดินทางกลับตามเส้นทางสายโฮจิมินห์มุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวบาว
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตราคารเซโปน ด่านลาวบาว เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดปลอดภาษี
  เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีสินค้าต่างประเทศมากมาย..ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านลาวสู่เมืองสะหวันนะเขต ออกเดินทางต่อสู่แขวงสะหวันนะเขต
17.30น. คณะเดินทางถึงแขวงสะหวันนะเขต อำลา ทัวร์เวียดนามกลาง ข้ามสะพานมิตรภาพ
  ไทยลาว 2 ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองมุกดาหาร รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารเมืองมุก ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน...
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่ สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,ยารักษาโลก,รวมทั้งคนรู้ใจ

ราคาโปรดสอบถามอีกครั้งค่ะ

* นอนเดี่ยวเพิ่มคนละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 12 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- ค่ารถยนต์ส่ง อ.เมืองมุกดาหาร – รับ อ.เมืองมุกดาหาร
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง

-หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 084-513-5577, 087-870-6510, Lao 020-535-5738 fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email - aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามกลาง

ใน การจอง ทัวร์เวียดนาม ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามกลาง มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

ใบจองทัวร์เวียดนามกลาง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ไปรถกลับรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเวียดนามกลางเว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต นั่งกระเช้าที่บานาฮิลล์