ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

 

   

โปรแกรมทัวร์ ลาวใต้+เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน (ไปรถ- กลับรถ)

วันที่หนึ่ง จ.อุบลฯ - วัดสิรินธรวราราม - ด่านช่องเม็ก – เมืองปากเซ – เมืองสาละวัน
07.00 น. รับคณะที่จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า(1)ที่สามชัยกาแฟ ร้านอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของ 
                 จ.อุบลราชธานีหลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางสู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ของลาว ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ชมน้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2) ที่ร้านอาหารริมน้ำตกตาดเยือง
 

แล้ว เข้าชม น้ำตกคู่แฝด เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 กิโลเมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน 

  ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเลาะ เมืองสาละวัน
18.00 น. ถึง น้ำตกตาดเลาะ รับประทานอาหารเย็น(3) ที่ร้านอาหารตาดเลาะ รีสอร์ท
  เข้าที่พักตาดเลาะ รีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตาดเลาะ – ด่านลาไล – เมืองเว้ – วัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองดานัง
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับอากาศที่แสนบริสุทธิ์ริมน้ำตก รับประทานอาหารเช้า(4) ณ โรงแรม เก็บสัมภาระ
  ออกเดินทางมุ้งหน้าสู่ด่านพรมแดน ลาว - เวียดนาม (ด่าน ลาไล) ด่านลาไล เป็นด่านเปิดชั่วคราวเป็นการขานรับกรอบเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเริ่มในปี 2558 ในการเชื่อมต่อถึงกันจากฝั่งทะเลตะวันออกทะเลจีนใต้ สู่ทะเลอันดามันในซีกตะวันตกที่เมืองทะวายของพม่า ตามแนวเวียดนามลาว – ไทย – พม่า ไกด์สาวเวียดนามทำเอกสารเสร็จ ออกเดินทางสู่เมืองเว้
11.00 น. ถึงเมืองเหว้ เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตก
  จะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม รับประทานอาหารเที่ยง(5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยงออกเดินทางต่อ สู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ที่สร้างตัดภูเขาหลายลูก ใช้เวลาไม่นานก็ถึงเมืองดานัง ผิดกับสมัยก่อนต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขา ใช้เวลานานกว่าจะถึงเมืองดานัง .......ถึงเมืองดานัง มหานคร เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมอย่างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่ออย่างไบเบียนนอนเนื้อก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่น่าเยี่ยมชมที่ สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม เข้าไหว้ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลิงอึ่น ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ่มอยู่บน คาบสมุทรเซินจ่า ห่างจาก เมืองดานัง ไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตรมีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการ ส่วนคำว่า บ๊ายบุต นั้น บ๊าย คือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเลหากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย  ตั้งอยู่บนเขาสูงสามารถ มองเห็นวิวตัวเมืองดานังได้ทั้งเมือง แสงแดดยามเย็นกระทบผืนทะเล สลับฉากด้วยชุมชนเมืองสวยงาม เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยก่อนออกเดินทางเข้าตัวเมืองผ่านชุมชนชาวประมง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก โรงแรมดานังริเวอร์ไซด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เมืองฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังดานโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม(7) ณ โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน 
  เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hội An) ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่า
  ของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา ....ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ผ่าน...ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก เป็นหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย
12.00 น. ออกเดินทางต่อ เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ต(8) ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก
  ร่วมถ่ายรูปที่ริมทะเลหาดลังโก ช้อบปิ้งของฝาก ไข่มุก กระเป๋า ออกเดินทางสู่เมืองเว้
15.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเว้ เข้าเยี่ยมชม “พระราชวังเว้” หรือ “พระราชวังดายโน้ย” พระราชวังต้องห้าม
  โบราณสถานในเมืองที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2536 พระราชวังเว้ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก "พระราชวังกู้กง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มาเต็มเหนี่ยวเพราะถูกปกครองโดยจีนนับ พันปี มองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ไทเฮา หรือชุดนางสนม (ท่านละ 80 บาท) เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝากมากมาย ราคาถูกอาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,ชุดอ๋าวใหญ่,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคาร จากนั้น
20.00 น. ลงนั่ง เรือมังกร ล่องแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำซงเฮือง ดูทัศนียภาพริมฝั่งยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า
  พร้อมชม การแสดงดนตรี ซึ่งสมัยก่อนจะแสดงเฉพาะให้กษัตริย์เท่านั้น เป็นมรดกโลก กาเหว้ บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก โรงแรม Midtown hotel hue พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่   เมืองเว้ – เมืองสาละวัน – เมืองปากเซ - ด่านช่องเม็ก
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่(10)ห้องอาหารของโรงแรม
  เช็คเอาท์อำลาเมืองเว้ ออกเดินทาง สู่ด่านลาไล ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านสาละวัน ฝั่งลาว ออกเดินทางสู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง(11) ที่น้ำตกตาดเลาะ หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางต่อ
16.00 น. ออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมือง มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี กลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
   

 *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตรานี้รวม
- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ไทย-ลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าที่พักระดับ 3+4 ดาว 3 คืน
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่ารถรับ-ส่ง จ.อุบลราชธานี
- บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
- ค่า VAT และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย เก็บท่านละ 300 บาท เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ
เตรียมเดินทาง
- หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
- เงินมัดจำล่วงหน้า 30% *ส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนเดินทาง 7 วัน* โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)   Tel. 045-476219, Fax 045-476199, Mobile.084-513-5577 ID line aumlucktour087-870-6510 ID line 0878706510 ,083-7347555 ID line 0837347555476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350   Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.com

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

เที่ยวเวียดนามกลาง4วัน3คืน นั่งกระเช้าบานน่าฮิวล์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊ามทาน เมืองโบราณฮอยอัน

เที่ยวเวียดนามกลาง4วัน3คืน นั่งกระเช้าบานน่าฮิวล์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊ามทาน เมืองโบราณฮอยอัน

เที่ยวเวียดนามกลาง4วัน3คืน นั่งกระเช้าสู่ภูเขาบานน่าฮิวล์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊ามทาน เมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ และเมืองมรกโลกที่เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่วัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์ ฮอยอันเมืองโบราณ เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก ไปรถกลับรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ สุดยอดนั่งกระเช้าบานนาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง

เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD

เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์1คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเริ่มจาก กทม. สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลางมหัศจรรย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน บินPG

ทัวร์เวียดนามกลางมหัศจรรย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน บินPG

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง