ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เริ่มต้นจากอุบลราชธานี

 

ทัวร์ลาวใต้ สะบายดีปากเซ....ตามรอยหนังดัง
มนต์เสน่ห์แห่งจำปาสัก ลาวใต้
วัดภูจำปาสัก มรดกโลก วัฒนธรรมอันเก่าแก่
ธรรมชาติอันบริสุทธ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง
ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา
@ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สืบสานประเพณีอันเก่าแก่
@ชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) Unseen Thailand "
@ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" ความอลังการแห่งสายน้ำตก
@นั่งเรือล่องมหานทีสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี สะพานเก่าฝรั่งเศษ หัวรถจักรไอน้ำ
@ชมสายน้ำตกจากภูเทวดา น้ำตกตาดเยืองท่ามกลางไร่ชากาแฟ
@น้ำตกคู่แฝดตาดฟาน แห่งเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนเมืองลาว
@เที่ยววัดภูสาเหล่า ตั้งอยู่บนเนินเขาชมวิวเมืองปากเซ สะพานญุี่ปุ่นข้ามแม่น้ำโขง
@เลือกซื้อของฝากแบบซะใจ! ที่ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรีช่องเม็ก

 

Confirm เดินทางชัวร์!

กำหนดการเดินทางจอยทัวร์ลาวใต้เริ่มจากอุบลราชธานี ปี 2562
วันเดินทาง สถานที่รับ-ส่ง ราคา/ท่าน คันที่ จอง รถที่ใช้เดินทาง
         
         
กำหนดการเดินทางจอยทัวร์ลาวใต้เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ปี 2562
วันเดินทาง สถานที่รับ-ส่ง ราคา คันที่ จอง รถที่ใช้เดินทาง
        -
        -
        -
        -
*พักเดี่ยวเพิ่ม1,500 บาท (กรณีมาไม่ครบคู่ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว )
*พักโรงแรมสวนสวันวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา (หรือเทียบเท่า)
*เด็กอายุ 3-5 ขวบลดลง 50% *เด็กอายุ6-10ขวบลดลง20% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง
**หมายเหตุ รบกวนลูกค้าทุกท่านตรงต่อเวลาด้วยนะค่ะ

**สงวนสิทธิ์ในกรณีลูกค้าไม่เต็มตู้ (8ท่าน ) ทางบริษัทจะไม่ออกเดินทางแต่จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 10 วัน และโอนเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน
**กรณียกเลิกการเดินทางยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวน
**กรณียกเลิกเดินทางน้อยกว่า10วัน จะไม่คืนเงินมัดจำให้ทุกกรณี

**กรณีมีลูกค้ายอดจองจาก กทม.เกิน35ท่านทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจากรถตู้เป็นรถบัส

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน(ไปรถ- กลับรถ) 

รหัส : LT-UBN-032

วันทีหนึ่ง : จ.อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทวัดพู - เมืองปากเซ      (B/L/D)
08.00น. คณะเดินทางถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ คณะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
  รับประทานอาหารเช้าที่(1)ร้านสามชัยกาแฟ ที่ขึ้นชื่อ กาแฟโบราณหอมกรุ่นเสริฟพร้อมปาท่องโก๋จิ้มนม โจ๊กร้อนๆหรือข้าวต้มที่แสนอร่อย อิ่มท้องแล้ว ออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก
09.30น. แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)
  Unseen Thailand"ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง"คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
10.00น. คณะเดินทางถึงด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสูเมืองปากเซ 

 

เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสักแต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติประเพณีและวัฒนธรรมนอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ

13.00น. พาคณะเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู ตามถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ 
  เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงศิวลึงค์ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทาง
18.00น. คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น(3)  โรงแรมจำปาสักพาเลส(3ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :  เมืองปากเซ -ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง    (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าคณะพร้อมกันร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของคนลาวยังคง
               

เป็นมนต์ตราที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่าม เปล่งประกาย ประทับใจไม่แพ้ หลวงพระบาง

 
07.30น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
08.30น. แล้วออกเดินทางสู่ตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง 
  จุดจอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโครต ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้นนั่งรถก๊อปเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น.

รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารจันสะหมัย (2) ออกเดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง 

  นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วระหว่าง ละอองน้ำตก กระทบ แก่งหิน เกิดเป็น ละออง ปุย สีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็น เป็นอย่างมาก และไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า หลี่ผี หลี่ผี นั้น ส่วนมาก คนไทยทางภาคอีสานจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เนื่องจากมีตำนานหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญ และ เกี่ยวข้อง กับ หลี่ผี และ ความอุดมสมบูรณ์ ของ สัตว์น้ำ ปลา ที่ แห่งนี้ ยัง ชุกชุม อยู่ ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ
18.30น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแพคำฟอง (3) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม :  น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก (B/L/-)
06.00น. สวัสดีตอนเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปากซอง
  เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์ ไร่ชา กาแฟ ชม น้ำตกตาดเยื่อง มีความสูงประมาณ 80ม. เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจ เสร็จแล้วเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120  กิโลเมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน ระทึกใจกับความงาม ที่น้ำตกจะมีบริการ Zipline ข้ามน้ำตกตาดฟาน ระยะทางประมาณ 450 เมตร ซึ่งสูงจากพื้นดินราว ๆ 220 เมตรเลยทีเดียว และต้องสนุกสุด ๆ กับการเล่น Zipline ที่มีทั้งหมดราว ๆ 4 ฐาน ข้ามไปมาระหว่างหุบเขาสูงใหญ่ บอกเลยว่ามันฟินและหวาดเสียวสุดๆ(ค่าบริการziplineยังไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
12.00น. รับประทานอาหาร เที่ยง(8)ที่เมืองปากเซ แล้วช้อบปิ้งต่อที่ ตลาดดาวเรือง

  มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน กระเป๋า ผ้าใหมเมืองลาว สินค้าพื้นเมือง สินค้าอินโดจีน ฯลฯ ได้เวลาพอสมควร อำลาเมืองปากเซ ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก
15.30น. ถึงด่านพรมแดน ช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี สินค้าอินโดจีน ก่อนออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
   


  

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป -สัมภาระส่วนตัว เช่นเสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

**สำหรับ ท่านที่จองทัวร์ลาวใต้กับอุ้มรักทัวร์! ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3วันครับ และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ

แถมฟรี!หมวกอุ้มรัก

อัตราค่าบริการ/ท่าน
ที่พัก /  จำนวน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 11-12 ท่าน
2 ดาว        
3 ดาว        
4 ดาว        

 ที่พัก 4 ดาว (ระดับดีที่สุดในลาวใต้ได้แก่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ภูบาเจียงรุ่งเรืองกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ สะบายดีวัลเล่ย์ รีสอร์ท โรงแรมจำปาเรสซิเด้นท์ โรงแรมแสงอารุณ โรงแรมสวนสวรรค์วิลล่า)

ที่พัก 3 ดาว (ระดับปานกลาง ได้แก่  โรงแรมจำปาสักพาเลส  โรงแรมคำเจริญ(ตึกใหม่) โรงแรมสอบัณฑิต  โรงแรมพูเทวดา)
ที่พัก 2 ดาว (โรงแรมคำฟอง โรงแรมคำเจริญ โรงแรมไผ่ถาวร โรงแรมทัดดาวัณ )
อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน  2 คืน
 • ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 • บริการเสริมพิเศษ/วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

หลักฐานที่ต้องใช้ในทัวร์ เที่ยวลาวใต้

ชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก
เด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 2 รูป

 ทัวร์ลาวใต้ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่มีราคาไม่แพง และยังเดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง ไม่ยุ่งยากครับ สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เห็นวัยรุ่นลาวใส่ผ้าซิ้นเข้าวัดทำบุญ ตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และธรรมชาติที่ลาวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารอีกด้วย

สำหรับเว็บไซต์ http://www.aumlucktour.net/ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวลาวกับ เราทีมงานมืออาชีพและที่สำคัญทีมงานเราคือคนในพื้นที่ ที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดภู โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง พระธาตุภูสี

สำหรับลูกค้าที่นั่งเครื่องบินจาก กรุงเทพมาลงสนามบินอุบลฯ เที่ยวบินที่แนะนำและเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ลาวใต้
โปรแกรมยอดนิยม ขายดี สำหรับเที่ยวลาวใต้
*ติดต่อสอบถาม 083-7347555  เจ้าหน้าที่ทัวร์ลาวใต้โดยตรง

วันแรก แนะนำจองสายการบิน (กรุงเทพ-อุบลราชธานี)
สายการบิน เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาเดินทาง
Nok air  DMK-UBP DD 9312  07.25-08.30 น.
Air Asia DMK-UBP FD 3370 07.45-08.45 น.
Thai lion air DMK-UBP  SL 620 07.50-08.55 น.
Thai smile BKK-UBP WE 20 07.00-08.05 น.

*(ถ้าเป็นสายการบินอื่น ถึงสนามบินอุบลฯ เวลาอื่น เรารับเฉพาะกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเท่านั้น และสามารถปรับรายละเอียดของเวลาและสถานที่เองได้ง่ายกว่า)

วันกลับ แนะนำจองสายการบิน (อุบลราชธานี-กรุงเทพ)
สายการบิน เส้นทาง  เที่ยวบิน เวลาเดินทาง
Thai smile UBP-BKK  WE 29 19.50-20.55 น.
Nok air UBP-DMK DD 9319 19.05-20.05 น.
Air Asia UBP-DMK FD 3373 19.45-20.50 น.

 

 วิธีการจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงิน

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปจอย กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำท่านละ1,000 บาท

*การจอง ทัวร์เ ที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถตู้กรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ 5,000 บาท

*การจอง ทัวร์ เที่ยวลาวใต้ กรุ๊ปเหมารถบัสกรอกรายระเอียดการจองทัวร์ลาวใต้ พร้อมโอนเงินมัดจำ10,000 บาท

 *แล้วส่งใบจองทัวร์ลาวใต้และใบสลิปการโอนเงินมาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ Fax 045-476199

*หลังจากบริษัทได้รับเอกสารแล้ว จะมีใบ confirm ตอบกลับก่อนเดินทาง2วัน จะมีใบเตรียมตัวเดินทาง และพนักงานที่ดูแลคณะติดต่อกลับ

การจองทัวร์ เที่ยวลาวใต้ และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3

     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

     ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

     ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

     ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

     ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

เตรียมเดินทาง ใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลักหรือ ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทนก็ได้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ชาวต่างชาติใช้สำเนาหน้า PASSPORT (หน้าที่มีรูป)

แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่แฟ็กซ์045-476199หรือEmail:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

คลิ๊ก! ใบจอง ทัวร์ลาวใต้

การเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวลาวใต้ 
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปลาวใต้
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
ช่วงหน้าฝนควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน,หมวก
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้ค่ะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ลาวใต้ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและน้ำตกเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขงและเกิดจากลำธารภูเขา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนลาว

 เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้ ปากเซจำปาสัก
1.โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาว เดี๋ยวนี้สบายค่ะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับค่ะ
3.การเที่ยวลาว เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยค่ะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและล่องเรือ
6.ที่พักที่ลาว : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับปานกลางค่ะ มีแอร์ พัดลม ทีวี น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องเลยค่ะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยค่ะ
9.การ ใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยค่ะ มีแค่จุดเล็กๆในส่วนของชาวเขาที่นำสินค้ามาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะต้องใช้เป็นเงินกีบเงินกีบ

10. อัตราแรกเปลี่ยนเงินกีบ ในขณะนี้ประมาณ 250 – 265 กีบ ต่อ 1 บาท ไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเช็คเป็นรายวันกับทางธนาคารค่ะ

หมายเหตุ ในวันเดินทางอย่าลืม นำ บัตรประชาชน ตัวจริง มาด้วยนะค่ะ

ทัวร์ ลาวใต้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่มีราคาไม่แพง และยังเดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง ไม่ยุ่งยากครับ สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เห็นวัยรุ่นลาวใส่ผ้าซิ้นเข้าวัดทำบุญ ตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และธรรมชาติที่ลาวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารอีก ด้วย

สำหรับเว็บไซต์ http://www.aumlucktour.com/ ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวลาว กับเราทีมงานมืออาชีพและที่สำคัญทีมงานเราคือคนในพื้นที่ ที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดภู โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง พระธาตุภูสี