ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน เว้ –ดานัง –ฮอยอัน

วันที่หนึ่ง  :  ดานัง –เว้ (ระยะทาง 100 km )
12.35น......... รับคณะที่สนามบิน Da Nang ณ นครดานัง จากนั้นเดินทางไปเมืองเว้ 
  (กรณีอยากได้อาหารเที่ยงบวกเพิ่ม 180 บาท ) ตามเส้นทางหมายเลข 1A ที่เรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก คณะจะได้รอดอุโมงค์  Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังการเป็นงานก่อสร้างแห่งความภาคภูมิใจของวิศวกร กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะได้ชมและบันทึกภาพของอุโมงค์ทางบกที่มีความยาว 6280 เมตรพาลอดภูเขาหายเวิน  คณะจะได้ผ่านทะเลสาบ Tarm Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล  Lang   Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่เวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก (แวะชมขากลับ)
ระหว่าทาง  แวะพักผ่อนรับประทานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื้อไม้ไผ่ซึ้งเป็นนวัตกรรมใหม่
  ของประเทศฝรั่งเศษที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มา กั่นหรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
16.00น. เยี่ยมชมวันเทียนมู่เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปีผ่านมา 
  จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำฤทธิ์ขนาดใหญ่หนักถึง2,000 กิโล นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งหนึ่งเก็บไว้ที่ความสำคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงครามเป็นรถเก๋งคันสีฟ้าของอดีเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวกลางกรุงไซง่อล เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฏ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้
18.00น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Cung Dinh (อาหารฮ่องเต้) 
จากนั้น นำคณะล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอมชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่งพร้อมชมการแสดงดนตรี
  พระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด
20.00น.     พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Green Hue Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : พระราชวังไดโนย –ฮอยอัน – ดานัง (ระยะทาง 160 km )
07.00น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบุ๊ฟเฟ่
  พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO  ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นที่ประทับที่ทำการของระบบพระราชวงองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวังเหงียนที่มีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945มีสถาปัตย์ที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่งท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น “ ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักรพรรดิ “ไถหว่า“ และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า “ตื๋อกั๋มถั่น“
10.00น.     พาคณะไปชมสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ 
  สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูงคนที่รู้จักได้อย่างดี
  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Lang Co ( seafood) และชมสินค้าผลิตมาจากไข่มุก
บ่าย ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงของเวียดนามอีกทีหนึ่ง เป็นเมืองที่มีประวัติ 300 กว่าปีผ่านมาแต่ก่อน
  ในช่วงศัตวรรษที่ 17 ถึงศัตวรรษที่ 19 เป็นเมืองท่าเรือที่มีความสำคัญอย่างมากของแถบอาเชี่ยน เป็นจุดที่กลุ่มค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ามีการเดินเรือจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น นำสินค้าที่ขึ้นชื่อจากเมืองเขามารวมที่นี่เพื่อการพาณิชย์กับกลุ่มประเทศในแถบอาเซี่ยน ก็เลยบ้านเมืองในเมืองฮอยอันมีสถาปัตที่พิเศษ ไม่มีที่อื่นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นถนน บ้านที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม สะพานต่างๆ มีการผสมผสานการออกแบบของสถาปัตยกรรมจากจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ๚ล๚ มาด้วยกันอย่างลงตัวทุกครั้งที่คนไทยได้มาจะแวะมาเยี่ยมชม สถานที่แห่งนี้ และช็อปปิ้งสินค้านานาชนิด ที่มีหลากหลายให้เลือกซื้อ และนำไปเป็นของฝากที่ราคาถูกและมีคุณภาพ
18.00 น.    กลับไปรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร N M ที่เมืองดานังเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 
  ของประเทศเวียดนามเป็นสิงคโปร์แห่งเวียดนาม เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเวียดนามเป็นเมืองใหม่ที่ได้รับการปกครองโดยตรงพิเศษจากรัฐบาลเวียดนามเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในยามค่ำคืนมนเวียดนามมีชายหาดชื่อ Mi Khe ที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก มีสะพานหมุนในช่วงเวลา24.00 น. ทุกวัน พิเศษมีสะพานมังกรที่มีการพ่นไฟและพ่นน้ำจากปากมังกรในช่วงเวลา 21.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
19.00น. พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Lang Phap Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : วัดหลินอื๋ง – ตลาดฮาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
07.00น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบุ๊ฟเฟ่
08.00น.   นำท่านชมวัด Linh Ung เป็นวัดศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่อลังการที่สุดในเวียดนามกลางมีรูปเจ้าแม่
  กวนอิมองค์ที่มีความสูงมากที่สุดในเวียดนาม 67 เมตรเท่ากับตึก 30 ชั้น ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยคือสมหวังก็ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศเวียดนาม
09.00น.   นำท่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  ในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อนหินหยกท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝากหรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
10.00น.    ช็อปปิ้งตลาดฮานติดแม่น้ำฮานเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของนครดานังเป็นแหล่งช็อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยว
  เมืองดานังซึ่งมีของขายหลากหลายชนิดท่านสามารถเลือกของฝากที่เป็นขนมพื้นเมือง ชา กาแฟ ของทะเลแห้ง ของใช้ส่วนตัว และต่อราคาได้อย่างสนุกสนานได้เลยทีเดียว
11.30น.     ได้เวลาอันสมควรส่งคณะไปที่สนามบิน  Da Nang International
  ................................................................
                        
      อัตราค่าบริการ
 

จำนวนลูกค้า

6-9 คน

10-14 คน

15-19คน

20-24คน

25-29 คน

30-34 คน

35-39 คน

40-44 คน

  นอน 3 ดาว

5,300

4,500

4,300

3,900

3,800

3,700

3,650

3,600

 นอน 4 ดาว

5,600

4,900

4,600

4,400

4,300

4,200

4,150

4,100

 
        * * อัตราค่าบริการรวม **
  1. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
  2. ค่าอาหารตามรายการระบุ /  ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  3. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   ** อัตราค่าบริการไม่รวม **
   1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
  2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  
  4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง
   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง 
    ** เงื่อนไขในการจอง **
    1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
   โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-205363-4
  ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-55691-0 
  ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่081-1-67098-2 
  แล้วแฟ็กซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯFex.045476199 หรือ Email: aumlucktour@hotmail.co.th
   
   
   

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ไปรถกลับรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเวียดนามกลางเว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต นั่งกระเช้าที่บานาฮิลล์