ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 6วัน 5คืน เริ่มจาก กทม.9,500บาท

                    

สะบายดีหลวงพระบาง
@ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก  @อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป  @สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง..กุ้ยหลิงเมืองลาว
สการะพระบาง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สปป.ลาว
ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง บอกเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่ยังมีเจ้ามหาชีวิต
ชมถ้ำติ่ง ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเทวดารักษาแม่น้ำโขง
ชมวัดวิชุนราชศิลปะไทลือแห่งเดียวในหลวงพระบางสการะพระธาตุแตงโม
อิ่มบุญตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ กว่า 300 รูป
ชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยงาม
ร่วมส่งตะวันลับฟ้าที่ยอดพระธาตุภูสี 

 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง  เวียงจันทร์ วังเวียง ไปรถ-กลับรถ 6 วัน5 คืน
วันที่หนึ่ง  :  กรุงเทพมหานคร-จ.หนองคาย
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท.ถ.วิภาวดีรังสิตตรงข้าม ม.หอการค้าไทย(ดูแผนที่คลิ๊กเจ้าหน้าที่คอยให้การ
  ต้อนรับ เก็บสัมภาระขึ้นรถแล้วออกเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย บริการน้ำดื่มบนรถ
วันที่สอง  :  จ.หนองคาย-เวียงจันทร์–วังเวียง-ถ้ำจัง จ.หนองคาย-เวียงจันทร์–วังเวียง-ถ้ำจัง
06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้าน