ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 6วัน 5คืน เริ่มจาก กทม.9,500บาท

                    

สะบายดีหลวงพระบาง
@ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก  @อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป  @สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง..กุ้ยหลิงเมืองลาว