AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

 ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม 

และกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ ปราสาทหินวัดพู มรดกโลก วัฒนธรรมที่เก่าแก่

 กับโปรแกรม  Adventure Tour สุดมันส์ สุดหวาดเสียว และท้าทาย 3 วัน 2 คืน

</
วันที่หนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –ปากเซ –ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( B/L/D )
07.00 น. รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้าที่สามชัยกาแฟ (1) ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก
              ถึง ด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง
11.00 น. ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที