AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

 ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม 

และกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ ปราสาทหินวัดพู มรดกโลก วัฒนธรรมที่เก่าแก่

 กับโปรแกรม  Adventure Tour สุดมันส์ สุดหวาดเสียว และท้าทาย 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –ปากเซ –ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( B/L/D )
07.00 น. รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้าที่สามชัยกาแฟ (1) ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก
              ถึง ด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง
11.00 น. ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที
12.00 น. ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย
  Adventure laosเดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร แวะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง (2)
15.00 น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการผจญภัย
  อาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge2 lines
  1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
  2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร
  3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร
  4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร
  5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร
  6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่ สุดในลาว
  7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร
  8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง
  ระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม การโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10 เมตร – 30 เมตร หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่ง บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้ Jungle Hotel
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไป
  บนบ้านท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ปากซอง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos - ปากเซ (B/L/D)
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหาร ณ (4) ห้องอาหาร
08.00 น. เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิ
  โหนสลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos
  1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร
  2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
  3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร
  4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
  5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร
  6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
  7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7ยาว 450 ม. สูง 100 ม. ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ
  8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร
  9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร
  10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร
  11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร
  12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร
  13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร
  14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แคมป์(5)
13.30 น. สนุกต่อกับ กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos รอบบ่ายโดยมี ปีนหน้าผาชัน Rock climbing.และ
  ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอด น้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่หมู่บ้านหนองหลวง
17.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่
  เมือง ปากเซ
18.00 น. ถึงเมืองปากเซ นำคณะเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักพาเลส ทำธุระส่วนตัว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(6) ที่แพคำฟอง จากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ปากเซ – จำปาสัก –ปราสาทวัดพู vatphou-champasak –ด่านช่องเม็ก – สนามบิน จ.อุบลฯ (B/L/-)
08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ (7) ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองจำปาสัก
  ปราสาทหินวัดภู vatphou-champasak ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกตั้งอยู่บนเนินเขาพูป่าสัก ห่างจากตัวเมืองไป 9 กิโลเมตร เป็นเทวสถานของขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน เพื่อใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีทางศาสนาตามลัทธิ พราหมณ์ – ฮินดู ต่อมาลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเทวสถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นวัดพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท โดยเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณและเป็นปราสาทขอมแห่งแรก ผสมผสานกับศิลปะจามปา ทับหลังแกะสลักแบบนูนสูงสวยงาม ทำเลตั้งอยู่บนยอดเขา ลิงคบรรพต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า จากนั้นได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
12.00 น. ถึงเมืองปากเซ แวะรับประทานอาหาร (8) ที่ร้านมณีพร จากนั้น แว๊ะช็อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่
  ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลาออกเดินทางกลับ
15.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการ
  ตรวจ คนเข้าเมืองออกเดินทางกลับ สู่ เมืองอุบลฯ
   
*โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้โรคหัวใจ ,โรคความดัน , และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรม การผจญภัย Adventure Laos *

 

* โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัวขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค , รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ

จำนวน 2 ท่าน 3 ท่าน 4-6 ท่าน 7-10 ท่าน 11-13 ท่าน 14-16 ท่าน
3วัน 2คืน            

อัตรานี้รวม

-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว //-ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ //-ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน ( โรงแรมจำปาสัก พาเลช ) //-ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ //-ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ //-ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง //-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก //-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

-บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ //-ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ //-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว //-ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง

ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป

เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

* ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-6709

นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

Tel. 084-513-5577, 087-870-6510 Fax 045-476199

476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350

Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.com

ชมภาพทริปที่ผ่านมาคลิ๊ก!  https://youtu.be/sls4UBtRHlI

 

ชมรายการ View Finder ลาวใต้           https://youtu.be/8zms8yUK-QI

ชมรายการ TT Rider ep.13 คลิ๊ก!  https://youtu.be/5BD_XkQyBd0

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกมทัวร์ 3 น้ำตก ตาดผาส้วม ตาดเยือง และกิจกรรมสุดมันส์ zipline ที่น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว !! ทัวร์ลาวใต้ สุดคุ้มมมม

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! ป่าเขียวเมืองปากซอง ธรรมชาติสวยงามของ ทัวร์ลาวใต้ และ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์ ณ บ้านหนองหลวง

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

แอดเวนเจอร์ลาวโหนสลิงสู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 100 ม. ปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder สูง 35 ม.ชมปราสาทหินวัดพู

AdventureZip-lineing 3days 2nights

AdventureZip-lineing 3days 2nights

Adventure.. laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ลาว

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซสนามมาตรฐาน 18 หลุม กับดัก อุปสรรค ตีขึ้นเนิน สวิงลงหน้าผา ความคดเคี้ยวเลี้ยวลด มุมหลอกตา โดยทีมผู้ออกแบบ Sports & Recreations