สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

 สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

ไปเช้า-กลับเย็น

07.00 น. รับคณะที่............มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก(เวลาปรับเปลี่ยนตามระยะทางที่รับคณะ)
08.00 น. คณะถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย ลาว เดินทางสู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง  
                        ด้วยสะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ
 09.30 น.  ถึงสนานกอล์ฟเมืองปากเซ ลงสนามยกแรก
12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ที่โรงแรมจำปาสักแกรนด์
13.30 น. ออกรอบอีกครั้งเก็บตกจนจบเกมส์ แล้วออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก แวะซื้อของฝากที่ ดิวตี้ฟรี ผ่านพิธีการ
  ทางด่าน ได้เวลาสมควรออกเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

จำนวน

2ท่าน

3ท่าน

4ท่าน

5ท่าน

6-7ท่าน

8-10 ท่าน

ราคา/ท่าน

2,700

2,200

1,900

1,700

1,500

1,299

   
 

 

 

         อัตรานี้รวม  

 • ค่ารถยนต์ในลาวตลอดรายการ
 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย ลาว
 • ค่าอาหาร  จำนวน  1   มื้อ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น

         อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง        

 • ส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 2 รูป
 • เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 500 บาท โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 4. ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือEmail:aumlucktour@hotmail.co.thหรือLINE ID: 0837347555

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Adventure Zip-lineing and vatphou-champasak in laos 3 วัน 2 คืน

Adventure Zip-lineing and vatphou-champasak in laos 3 วัน 2 คืน

แอดเวนเจอร์ ลาว,โหนสลิงสู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 100 ม. ปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder สูง 35 ม.ชมมรดกโลกปราสาทหินวัดพู แห่งนครจำปาสัก

Adventure Zip-lineing in laos 3 วัน 2 คืน

Adventure Zip-lineing in laos 3 วัน 2 คืน

Adventure laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ ลาว โหนสลิง สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 35 ม. การผจนภัยปีนหน้าผา

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซสนามมาตรฐาน 18 หลุม กับดัก อุปสรรค ตีขึ้นเนิน สวิงลงหน้าผา ความคดเคี้ยวเลี้ยวลด มุมหลอกตา ล้วนมาจากความตั้งใจของ ทีมผู้ออกแบบมืออาชีพของ Sports & Recreations

Adventure Zip-lineing in Laos 2 วัน 1 คืน

Adventure Zip-lineing in Laos 2 วัน 1 คืน

Adventure laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ ลาว,โหนสลิง,การผ