ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน

 

มนต์เสน่ห์แห่งจำปาสัก ลาวใต้

ชมความงามไข่มุกแม่น้ำของ "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย"น้ำตกคอนพระเพ็ง

หลี่ผีความอลังการแห่งสายน้ำตก 

ตาดฟานน้ำตกคุ่แฝดสูงที่สุดในลาวใต้ตาดเยือง ความสวยงามท่ามกลางไร่ชา กาแฟ 

น้ำตกตาดผาส้วมปฏิมากรรมธรรมชาติ ชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง 

ช็อบปิ้งตลาดดาวเรือง สินค้าปลอดภาษี Duty Fee

ใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 60 รูป หน้าวัดหลวง

 โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้  โปรแกรมสั้น  2 วัน 1 คืน

วันแรก : ด่านพรมแดนช่องเม็ก - เมืองปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี      (-/L/D)
08.00น.    รับคณะที่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว แล้วออกเดินทางสู่ทางสู่เมืองปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แล้วนั่งรถต่อสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จุดจอดรถ ให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อน หินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้นเดินเท้าเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชมน้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความ ต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น.   รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารแม่จันสมัย (2) เดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสังนั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือน้ำตกสำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ไหลลงสู่ โตเลสาบของประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ ออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
18.00น.    รับประทานอาหารที่ (2) ที่ร้านอาหารเมืองปากเซ เข้าที่พักเมืองปากเซ หรือท่องราตรีต่อ

วันที่สอง : เมืองปากเซ - อุทยานบาเจียงเจริญสุข น้ำตกตาดผาส้วม - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ตลาดดาวเรือง
05.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าร่วมสืบทอดประเพณี ตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์ประมาณ80รูป(ชุดใส่บาตรจะมีข้าวเหนียวกระติ๊บเล็ก,ขนม,ไข่ต้มหรือกับข้าวน้ำเปล่าสำหรับกรวดผ้าสไบ) ที่ วัดหลวงปากเซ วัดเก่าแก่คู่เมืองปากเซกลิ่นไอแบบหลวงพระบาง แล้วรับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็กเอาท์ออกเดินทางสู่เมืองบาเจียง เจริญสุข

08.30น.   ถึงอุทยานบาเจียง เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม คำว่า ส้วม  ภาษาลาวหมายถึง  ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ ส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก   หลากหลายกับความงาม แล้วแวะชมแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง สามารถช้อปปิ้ง ผ้าที่ทอด้วยฝีมือของชาวชนเผ่า เก็บภาพแห่งความประทับใจ ได้เวลาออกเดินทางเข้าเขตหนาวสู่เมืองปากซอง เมืองที่ล้อมรอบด้วยแมกไม้นานพันธ์ ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชมน้ำตกคู่แฝด เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน ออกเดินทางต่อสู่ น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจ

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่(4)ร้านอาหารริมน้ำตก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ ได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อกระเป๋า เครื่องเงิน ผ้าถุง ฯลฯ ได้เวลาออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก คณะได้แวะช้อปปิ้งที่ ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว ต่างๆมากมาย

16.00น.    ได้เวลาสมควรผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางจาก