ทัวร์ลาวใต้ เมืองอุบลฯ สามพันโบก เที่ยวลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ลาวใต้ เมืองอุบลฯ สามพันโบก เที่ยวลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เมืองอุบลฯไหว้พระเจ้าใหญ่อินแปลง พระธาตุหนองบัว

สามพันโบก ..แกรนแคนย่อนเมืองไทย ผาแต้ม เสาเฉลี่ยง
เที่ยวลาวใต้..ปราสาทหินวัดภู หลี่ผี คอนพระเพ็ง

ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ตลาดดาวเรือง

โปรแกรม ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุบลฯ

วันที่หนึ่ง  : จ.อุบลราชธานี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-พระธาตุหนองบัว-สามพันโบก-ผาแต้ม-อ.โขงเจียม
07.00 น. คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเข้ากราบนมัสการ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
                                   พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชองชาวอุบลฯ ณ วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ ต่อด้วยการเข้ากราบนมัสการ พระธาตุหนองบัว มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั่งโดดเด่นอยู่กลางเมืองอุบลฯนมัสการขอพรพระอิ่มบุญแล้ว ออกเดินทางสู่ อ.โพธิไทร
11.00 น. คณะเดินทางถึง อ.โพธิ์ไทร ต่อด้วย ท่านจะได้พบกับสิงมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา
                                                                                                                                                                                                    มหัศจรรย์แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบลฯ “สามพันโบก" ดินแดนมแห่งหินผาและหุบเหวหรือแกรนแคนย่อนเมืองไทย” แก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างให้สมญานามว่า "แกรนด์แคนยอน " ในรัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำ (Hole Point) ใน ช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินที่อยู่ใต้บาดาลจะถูกกัดเซาะด้วยพลังของน้ำที่ไหลวน อย่างรุนแรง และกระจายเต็มพื้นที่มาเป็นเวลาหลายพันปี จนทำให้แก่งหินเหล่านี้เกิด รู” หรือ โบก” น้อย-ใหญ่ขึ้นมากกว่า3,000 แอ่ง จนกลายเป็นที่มาชื่อของ สามพันโบก” ที่ชาวบ้านใช้เรียกกันในเวลาต่อมา ซึ่งคำว่า โบก” ในภาษาอีสานหรือภาษาลาวก็แปลได้ว่า หลุม” นั่นเอง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน)
12.00 น.